ไม่สวยตรงไหน เอาปากกามาวง !

3

โยอิจิโร่ คาคิทานิ ใช้กฏยิงทีมเก่าแบบสุดงาม!
ไม่สวยตรงไหน เอาปากกามาวง !