ไฮไลท์ฟุตบอล เนิร์นแบร์ก 1-2 ฮัมบวร์ก (DFB โพคาล)

2

ไฮไลท์ฟุตบอล เนิร์นแบร์ก 1-2 ฮัมบวร์ก (DFB โพคาล)