เปิดกฏไทยลีก : ทำอย่างไรหลัง ลำปาง-ระยอง ยกเลิกแข่งเหตุน้ำท่วม,ไฟดับ

8

โกล เปิดกฏไทยลีก หลังเกมลีกรองระหว่าง ลำปาง-ระยอง ถูกพายุฝนกระหน่ำ ไฟดับ จนต้องยุติการแข่งขัน

เกม M-150 แชมเปี้ยนชิพ 2021-22 ระหว่าง ลำปาง เอฟซี พบ ระยอง เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เกมต้องยุติการแข่งขัน เนื่องจากถูกพายุฝนกระหน่ำ จนเป็นเหตุให้ไฟดับในที่สุด

เกมไทยลีก 2 ระหว่าง ลำปาง เอฟซี พบ ระยอง เอฟซี มีเหตุจำเป็นต้องยุติการแข่งขัน เนื่องจากมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นไฟฟ้าส่องสว่างของสนามดับ ทำให้ผู้ควบคุมการแข่งขันตัดสินใจยุติเกมดังกล่าวลง

หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โกล ประเทศไทย เปิดกฏระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 ฤดูกาล 2564-2565 ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

– ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2

บทที่ 4 : กฎ กติกา และระเบียบที่ใช้ควบคุมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 2

ข้อ 20. การเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันและกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

(20.3) “ในกรณีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นก่อนทําการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทําความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ไฟฟ้าส่องสนามดับ เพราะฟ้าผ่าทําให้ระบบไฟฟ้าเสียหาย หรือฝนตกหนัก ทําให้มีน้ำท่วมขังสนาม เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นได้ล่วงเลยเวลาเริ่มการแข่งขันไปนานกว่า 60 นาทีแล้ว และผู้ตัดสินเห็นว่าแต่ละกรณีไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้จึงสั่งให้ยุติการแข่งขัน และให้ผู้ควบคุมการแข่งขันเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยให้ทําการแข่งขันในวันที่เหมาะสม หรือวันอื่นตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนด ส่วนค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ”

“เหตุสุดวิสัยดังกล่าวในวรรคต้น หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน โดยมิใช่การกระทําความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผู้ตัดสินเห็นว่าไม่สามารถทําการแข่งขันได้ ให้มีคําสั่งยุติการแข่งขัน ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาหากมีการ เลื่อนการแข่งขัน ให้ทําการแข่งขันใหม่ในวันที่เหมาะสม หรือวันอื่นตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนด โดยทําการแข่งขัน เฉพาะเวลาที่เหลืออยู่ และให้คงรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล ผลต่างประตู การคาดโทษ การไล่ออก ไว้ตามเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้จัดการทีมของสอง ทีมคู่แข่งขัน เห็นว่าหลังจากล่วงเลยเวลาแข่งขันไปกว่า 60 นาทีแล้ว หากขยายระยะเวลารอออกไปอีกชั่วขณะหนึ่ง จะสามารถทําการแข่งขันได้แน่นอนและทุกฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกัน ก็สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นาที”

อย่างไรก็ดีทางสโมสรลำปาง เอฟซี ได้จัดทำหนังสือชี้แจงถึงฝ่ายจัดการแข่งขันให้ทราบถึงเหตุสุดวิสัยดังกล่าวแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯต่อไป

Goal Thailand