ผู้เล่นระยองประท้วงผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษ

4

จังหวะผู้เล่น ระยอง เอฟซี ประท้วงผู้ตัดสิน ไม่ได้จุดโทษ เพื่อนๆคิดว่าจังหวะนี้ควรได้จุดโทษหรือไม่ครับ ?