โชคดีหรือโชคร้าย!!รวมเคสโดนโรนัลโด้เตะบอลอัด

5

“แขนร้าว แว่นแตก ล้มทั้งยืน” รวมเคสโดนโรนัลโด้เตะบอลอัด!