โค้ชซิโก้และผู้เล่นฮองอันห์ยาลายลงพื้นที่ปลูกทุเรียน

6

โค้ชเกียรติศักดิ์ และผู้เล่นฮอง อันห์ ยาลาย ลงพื้นที่ปลูกทุเรียนให้ประธาน ด่วน เหงียน ดึ๊ก