สมาคมฯชี้แจ้งการจ่ายเงินสนับสนุนศรีสะเกษฤดูกาล 2020

6

สมาคมฯ แจ้งกำหนดการรับมอบเงินสนับสนุนส่วนที่เหลือ ประจำฤดูกาล 2020 ให้สโมสรในระดับไทยลีก 2 จำนวน 18 ทีม ทีมละ 1,000,000 บาท รวมฤดูกาล 2020 ได้รับเงิน 1,750,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ว่าสโมสรที่จะได้รับเงินสนับสนุนนั้น จะต้องชำระเงินค่าปรับทุกรายการ รวมถึงต้องชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2563 และ 2564 ให้เสร็จสิ้นก่อนยื่นเอกสารรับเงินสนับสนุน

ด้านกรณีของ ศรีสะเกษ เอฟซี ที่ไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน เนื่องจากทาง สมาคมฯ ถูกหักเงินสนับสนุนจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ซึ่งเกิดจากค่าปรับกรณีที่ ศรีสะเกษ เอฟซี ถูกตัดสินลงโทษสองกรณี รวมเป็นเงินจำนวน 463,453.75 บาท ตามรายละเอียดคำตัดสิน ดังนี้

1. คำตัดสินที่ 180382 PST THA ZH สโมสร อีสาน ยูไนเต็ด (ศรีสะเกษ เอฟซี ปัจจุบัน) ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของ Dispute Resolution Chamber เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ในกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนของ Khaled Farid Kharroubi นักกีฬาฟุตบอล สัญชาติฝรั่งเศส เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท และต้องจ่ายค่าเสียหายจากการละเมิดสัญญาอีก 1,712,000 บาท และค่าตั๋วเครื่องบิน 950 เหรียญสหรัฐ ทาง FIFA จึงมีคำตัดสิน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ปรับเงินสโมสร อีสาน ยูไนเต็ด (ศรีสะเกษ เอฟซี ปัจจุบัน) เป็นจำนวนเงิน 7,500 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย ณ เวลานั้น 232,484.91 บาท

2. คำตัดสินที่ 190069 PST THA ZH สโมสรศรีสะเกษ เอฟซี ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของ Dispute Resolution Chamber เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนของ Houkjin Kouen นักกีฬาฟุตบอล สัญชาติเกาหลีใต้ เป็นจำนวนเงิน 365,000 บาท และต้องจ่ายค่าเสียหายจากการละเมิดสัญญาอีก 1,805,000 บาท แม้สโมสรจะจ่ายให้กับนักกีฬาไปแล้วส่วนหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 12,077.51 เหรียญสหรัฐก็ตาม ทาง FIFA จึงมีคำตัดสิน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ปรับเงินสโสมรศรีสะเกษ เอฟซี เป็นจำนวนเงิน 7,500 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย ณ เวลานั้น 230,968.84 บาท

สำหรับจำนวนเงินที่ทาง ศรีสะเกษ เอฟซี จะได้รับสนับสนุนในส่วนที่เหลือหลังหักค่าปรับแล้ว จำนวน 536,546.25 บาท

บอลไทย

แบ่งปัน