พ่อครัวจำเป็น!โค้ชซิโก้ทำเท่าที่หาได้กับเมนูแกงเขียวหวาน

9

พ่อครัวจำเป็น ทำเท่าที่หาได้!!

จะเป็นอย่างไรเมื่อโรงครัวเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้ โค้ชซิโก้ เข้าครัวทำแกงเขียวหวาน แต่ดันลืมสั่งเนื้อไก่ โค้ชซิโก้จึงทำได้แค่ขาไก่ที่หาได้