เพราะกล้าเปลี่ยนแปลง สิงโตคำรามเลยเปลี่ยนไป

2

เพราะกล้าเปลี่ยนแปลง อังกฤษเลยเปลี่ยนไป -ขอบสนาม SPECIAL