ดูสิ: ไอศกรีมคาวาอิส

61

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง

แบ่งปัน