รีบเลย!สมาคมฯรับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาบอลเยาวชน

8

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาฟุตบอลเยาวชนพื้นฐาน (Grassroots Football)

เพื่อร่วมงานกับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน (Grassroots Football Coordinator)

จำนวน : 1 อัตรา (ไม่จำกัดเพศ)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ เเละประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ลักษณะงานโดยสรุป

1.วางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน

2.ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ และ บริหาร จัดการงบประมาณ เพื่อพัฒนาฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน ตามแผนงานของสมาคมฯ

3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน (รากหญ้า) และทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ

1. มีความสนใจด้านฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน หรือ มีประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. ด้วยตำแหน่งต้องทำงานสื่อสารกับหน่วยงานต่างประเทศ ผู้สมัครควรใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด และเขียนอีเมล์) มีคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 700 คะแนน

4. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี สามารถแปลด้วยการพูดหรือเขียน สำหรับภาษาไทย-อังกฤษ ได้

5. มีอัธยาศัย มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการประสานงาน

6. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางตามภารกิจงานได้

วิธีการรับสมัคร : ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น มาที่ [email protected]

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)