ว่าไงเพื่อน แล้วก่อนหน้านี้ดันไปล้อเขาไว้เยอะด้วย

113

Karma.. bro
ว่าไงเพื่อน แล้วก่อนหน้านี้ดันไปล้อเขาไว้เยอะด้วย

แบ่งปัน