สมาคมฯจัดพิธีปิดอบรมโค้ชซีไลเซนส์ครั้งที่ 3/2563

10

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจพาร์ค จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘C’ Certificate Coaching Course ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ภายในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา ศรีเขียวพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี, คุณธนศักดิ์ สุระประเสริฐ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี, นางดารัตน์ สุรักขะกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา, พ.อ.อ. พีระพงษ์ เวชบุตร นักสันทนาการชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการกีฬา, นางสาวนิภาพร รัตนปริยนุช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์ วิทยากร, นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวทิฆัมพร สกุลพิทักษ์
2. นายธีรเมธ ไกรชมสม
3. นายบัณฑิต จูมผา
4. นายภาณุพันธ์ คุ้มวงศ์ดี
5. นางสาวญาดา เซ่งย่อง
6. นายศรุต สกุลวณิชชากร
7. นายนิรันดร์ฤทธิ์ เจริญศุข
8. นายวชิรวุท อ่อนสีแดง
9. นายไตรภพ หอมตะโก
10. นายสราวุธ เหลาโพธิ์
11. นายไพรัชช์ จันทนา
12. นายกษิภัท บุญยกรชินเดช
13. นายกล้าณรงค์ มิ่งขวัญ
14. นายสหภพ เนาวบุตร
15. นายเอกพันธ์ แหวนหล่อ
16. นายชาญชัย ยลสุข
17. นายเนตรน้อย พรหมทา
18. นายฐาณรงค์ ทุเรียน
19. นายสุภัทร กาญจนเจริญ
20. นายเทิดพงษ์ เจริญคีรี
21. นายซองอิน ปาร์ค
22. นายธีรวิทย์ จอมอุย
23. นายเฉลิมพร แก้วสุมา
24. นายนพรัตน์ พัชรวิลาศ

สำหรับหลักสูตร เอเอฟซี ซี ไลเซนส์ คือ หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอน ที่กำลังจะเริ่มต้นจากการฝึกสอนนักฟุตบอลในระดับรากหญ้า หรือเยาวชน ตามอคาเดมีต่างๆ

โดยจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 16 วัน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 27,000 บาท ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรม ประกอบไปด้วย

1. บทบาทของผู้ฝึกสอน
2. เทคนิคและทักษะ
3. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
4. กลยุทธ์การเล่น
5. การพัฒนาระดับเยาวชน ในแต่ละช่วงอายุ
6. วิทยาศาสตร์การกีฬา
7. ระบบพลังงานของร่างกาย
8. โภชนาการ
9. วิธีการของผู้ฝึกสอน ในการออกแบบการฝึกซ้อม
10. กระบวนการฝึกซ้อม

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าว จะได้รับใบอนุญาตโค้ชระดับ ซี ไลเซนส์ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ M-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2)

ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course หรือหลักสูตร Goal Keeping Level 1 ได้ต่อไป

livescore