สมาคมฯเชิญ30ผู้ฝึกสอนโปรไลเซ่นส์แลกเปลี่ยนความคิด

11

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเชิญบุคลากรฟุตบอลระดับโปรไลเซ่นส์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาศักยภาพและออกแบบแนวทางการเล่นที่เหมาะสมกับสรีระของนักเตะไทย

พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า “สมาคมฯ ได้เรียนเชิญคณะผู้ฝึกสอนระดับสูงของประเทศ (โปรไลเซนส์) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ”

“และออกแบบแนวทางการเล่น วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรผู้ฝึกสอนใหม่ เพื่อหาจุดเด่น หรือจุดที่ต้องปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของนักฟุตบอลไทย”

“การสร้างและพัฒนาผู้เล่นให้เหมาะสมกับบุคลิก สรีระและวัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงวิธีการเล่นในสนามที่เฉพาะเจาะจงเป็นเอกลักษณ์ เพื่อต่อยอดและยึดเป็นต้นแบบของการพัฒนาฟุตบอลในระดับต่างๆ”

“โดยจะมีการหารือร่วมกันกับคณะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดปัจจุบัน ทุกรุ่นอายุ และที่ปรึกษาด้านเทคนิคของสมาคม และเป็นโอกาสดีที่ผู้ฝึกสอนระดับสูงของประเทศจะได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆ”

ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยเช่นกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ฝึกสอนระดับสูง เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดเป็นคณะภาคีโค้ช (Coach Forum) ต่อไป”

สำหรับการประชุมหารือด้านการพัฒนาเทคนิคของกีฬาฟุตบอลไทย “Thai Football Analysis Conference 2020”

จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีหัวข้อการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง Player’s Profile มีดังนี้ !!

1. Decision-making การตัดสินใจในสนาม
2. Reading the game การอ่านสถานการณ์เกม
3. Offensive Technical Skill ทักษะพื้นฐานเกมรุก
4. Defensive Technical Skill ทักษะเกมรับ
5. Motricity การใช้สรีระร่างกาย ความคล่องแคล่ว
6. Strength – Power พละกำลัง การระเบิดแรง
7. Endurance ความทนทาน ความอึด
8. Speed ความเร็ว
9. Commitment ความทุ่มเท
10. Effort ความพยายาม
11. Collaboration การทำงานร่วมกับเพื่อน
12. Communication ทักษะการสื่อสาร
13. Lifestyle & Habits ไลฟ์สไตล์และลักษณะนิสัย
14. Others อื่น ๆพร้อมทำแบบสำรวจเรื่อง Playing Style (สไตล์การเล่นที่ควรเป็นสำหรับบอลไทย)

livescore