สมาคมฯ เตรียมจัดสัมมนาด้านการแพทย์แก่สโมสรไทยลีก 1-4

14

สมาคมฯ เตรียมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thai Football Medical Conference 2019 เพื่อให้ความรู้ทางการแพทย์

สมาคมฯ เตรียมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thai Football Medical Conference 2019 เพื่อให้ความรู้ทางการแพทย์ แก่สโมสรในระดับไทยลีก 1-4 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้

คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ Thai Football Medical Conference 2019 เพื่อให้ความรู้แก่นักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาขององค์กรต่างๆ ได้แก่ บุคลากรในสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ, สโมสรในไทยลีก 1-4 รวมถึงตัวแทนมหาวิทยาลัยที่สนใจ

โดยงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟุตบอล และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนสร้างเครือข่ายบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเพิ่มจำนวนนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านฟุตบอล ให้เพียงพอต่อการเติบโตของวงการฟุตบอลไทย

สำหรับงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai Football Medical Conference 2019 จะจัดขึ้น ณ โรงแรม The Four Wings Bangkok สุขุมวิท 26

FA Thailand

livescore

แบ่งปัน