ไฮไลท์ฟุตบอล ฮัลเบอร์สตัดต์ 0–6 ยูนิโอน เบอร์ลิน (DFBโพคาล)

5

ไฮไลท์ฟุตบอล ฮัลเบอร์สตัดต์ 0–6 ยูนิโอน เบอร์ลิน (DFBโพคาล)

แบ่งปัน