เนย์มาร์เป็นเหมือนตัวร้ายบาร์ซ่าไม่ควรซื้อคืนกลับมา

85

 

แบ่งปัน