ถ้าท่านเซอร์ย้อนเวลาไปบอกตัวเองได้

101

If Sir Alex back to the past
Sir Alex : No Alex no!!
ถ้าท่านเซอร์ย้อนเวลาไปบอกตัวเองได้
ท่านเซอร์ : อย่าพึ่งเลิกคุม รอวางอนาคตดีๆก่อนอีกหน่อย ไม่งั้นจะเกิด…

Just toon it

livescore

แบ่งปัน