คิดว่าใครจะได้ดีดนิ้วอีกครั้ง

49

Who ‘ll snap his fingers again?
คิดว่าใครจะได้ดีดนิ้วอีกครั้ง

Just toon it

แบ่งปัน